Campanya de disusió a TV

Campanya governamental emesa en TV per al foment dels valors positius en l'esport (esforç, ajuda, cooperació, etc.).