Identitat corporativa

Gran Isla Hotels disposa de tres resorts familiars: Jutlàndia Family Resort, Plazamar Serenity Resort & Plaza Hotel. Hem creat la nova identitat gràfica, web, sessions fotogràfiques i senyalització de zones i instal·lacions.

imagenimagenimagenimagenimagenimagenimagenimagenimagen