Noves il·lustracions

Il·lustracions de bones pràctiques en prevenció de rescos laborals realitzades per a diferents publicacions de Mutua Balear. © Toni Salom Caldés

imagenimagenimagenimagenimagenimagen