Campanya publicitaria

Campanya publicitària per fomentar l'estalvi d'aigua durant els mesos de sequera a les Illes Balears. Es realitza tota la formalització gràfica, des d'anuncis de premsa, material promocional, espots de televisió i xarxes socials.

imagenimagenimagenimagenimagenimagen

imagen