Documental de Pere Salom

Les Illes Balears han esdenvingut, en distints períodes de la seva historia, una terra d'emigrants. El treball audiovisual “Fent les Amèriques. De Mallorca a Puerto Rico” es dedica a la històrica relació d'ambdues illes. El documental forma part d'un projecte més ampli, conformant una sèrie que parla dels diferents processos migratòris que hi ha hagut a Mallorca els darrers dos segles.

imagen