Clínica de medicina estètica de Barcelona

La clínica de medicina estètica de Barcelona ens va encarregar una nova identitat corporativa. Es va voler apostar per mantenir la papallona com a símbol de canvi (metamorfosi del cuc que es converteix en papallona). D'aquesta manera vam optar per integrar la papallona dins de la B de "Burgos" per aconseguir un imagotip diferencial. Aprofitem la coincidència amb els ulls o forats de la lletra B per col·locar la papallona. La gamma cromàtica recorda el blau de la papallona comuna usada anteriorment, però ara afegim un color complementari.

 

imagenimagenimagenimagen