Il·lustracions de la campanya

El Govern de les Illes Balears impulsa una campanya de consciència d’estructures d’aigua per a residents i visitants. L’aigua és un bé escàs, és bo que necessitem gestionar i saber. Per això, s’ha creat una sèrie d’anuncis il·lustrats que atacen diversos escenaris en els quals es pot produir gran ahorro d’aigua amb petites modificacions en la conducta individual.