Il·lustracions de la campanya

Infografies i cartells informatius per il·lustrar escenes en què es pot estalviar el consum d'aigua. Campanya del Govern de les Illes Balears. 

imagenimagenimagen