Video promo

Vídeos promocionals usats en xarxes socials i al web pròpia per donar a conèixer els hotels Plazamar i Jutlandia.

A més de la identitat corporativa es va dissenyar per a la cadena hotelera tant els directoris, els menús del restaurant, la senyalètica, etc.

imagenimagenimagenimagenimagenimagen