Infografia i senyalització

Per al nou edifici per a Projecte Home Balears es va proposar aquest sistema de senyalització basat en la imatge de les figures humanes del logo.

 

imagen

imagenimagenimagen