Spot TV

La Mútua Balear presenta amb aquest breu espot de TV la seva nova APP anomenada "Fàcil".