Targetes + senyalització per hotels

Ens encarregam de tot el disseny per a qualsevol necessitat que pugui tenir un hotel. En aquest cas hem fet identitat corporativa, targetes de llum/porta, senyalització i cartells, carta del restaurant, fotografies, vídeo d'empresa, pàgina web, revistes i directoris, etc. A continuació algunes aplicacions gràfiques per als hotels de Mallorca Plazamar i Jutlandia.

 

imagenimagenimagenimagenimagenimagenimagenimagenimagenimagenimagenimagenimagenimagenimagenimagenimagenimagen