Advocats

Prestigiós despatx d'advocats amb 40 anys d'experiència en dret públic / dret administratiu. Actualment en procés de relleu generacional en la seva direcció. S'opta per crear una nova identitat corporativa que acompanyi el procés, transmeti els seus valors. En les reunions preliminars es defineixen els conceptes que es volen transmetre:

imagen

- Advocats
- Medi ambient / Urbanisme.
- Despatx de tracte personal.
- Caràcter combatiu.
- Abast local: zona d'actuació a les Illes Balears.