Material promocional

A l'esquerra, la representació geometrica de la silueta de la Catedral de Palma se superposa en una de les torres un triangle que representa un coet, fent referència a l'impuls als negocis.
Davall del text, la imatge visual de la iniciativa de la Cambra de Comerç per digitalitzar les empreses. La D és una porta que s'obre, però també és un ordinador rotat 90º.

imagenimagen

imagenimagenimagenimagen