Només tens una oportunitat per causar una primera impressió

Comencem amb un briefing en el qual el client defineix tot el que haurem de tenir en compte. Un bon logotip ha d'intentar sintetitzar i transmetre els valors essencials que defineixin l'empresa o sevei. La estratègia de branding o construcció de la marca ens ajudarà a que la marca sigui memorable, diferencial, escalable i perduri en el temps.