Capses, envoltoris i etiquetes

L'empresa Comercial Mut Llabrés és un referent en la comercialització d'espècies i condiments alimentaris. Per crear la gamma de productes i aconseguir preservar els productes es trien materials respectuosos amb el medi ambient. Prioritzant els reciclables, biodegradables i que a la vegada puguin aguantar en perfecte estat abans i durant l'ús de les espècies i productes agroalimentaris.

 

imagenimagenimagenimagenimagen