Comercialització agrària amb valor afegit

El règim de venda directa de productes agroalimentaris té la finalitat de potenciar la comercialització agrària i donar un valor afegit als productes dels agricultors i ramaders de les Illes Balears. A més, la venda directa permet escurçar la distància entre productors i consumidors, promoure el consum d'aliments frescos i identificar les produccions alimentàries amb les explotacions agràries.

S'ha creat el logotip de venda directa que és una identificació d'aquest sistema de venda i que es pot emprar en el punt de venda, així com també a tota la informació comercial, en la pròpia explotació.

A més s'ha posat a disposició dels potencials consumidors una App per poder localitzar la venda directa més propera i obtenir tota la informació.

 

imagenimagenimagenimagenimagenimagenimagenimagenimagen