Consell de Mallorca

El 31 de desembre, el Consell de Mallorca celebra la Diada de Mallorca en homenatge a l'entrada de Jaume I el Conqueridor a Madina Mayurqa l'any 1229 (l'actual ciutat de Palma i capital de la Mallorca musulmana). Amb aquests antecedents històrics, Mallorca celebra orgullosa el seu dia aprofundint en les seves arrels, la qual cosa ha de servir perquè el poble mallorquí es conegui i s'auto-reconegui, es reafirmi, es cohesioni, es repensi i s'impulsi cap al futur. Aquest any més que mai per la situació sobrevinguda de la pandèmia. La identitat gràfica  com a punt de partida una il·lustració medieval en què el Rei Jaume ja apareixia amb una protecció similar a una mascareta.

imagenimagen

imagenimagenimagenimagenimagen