Fotos dels hotels a Menorca

L'hotel Xubec, de la cadena Anirà bé Hotels, està situat en el centre de Ciutadella, Menorca.

imagenimagenimagenimagenimagenimagenimagen