Fotografias hoteles

El hotel Xubec, de la cadena Anirà bé Hotels, está en el centro de Ciutadella, Menorca.

imagenimagenimagenimagenimagenimagenimagenimagen