Branding + packaging

Empresa referent en la comercialització d'espècies i condiments alimentaris. Actualment l'empresa familiar Comercial Mut Llabrés es troba en fase de relleu generacional.

 

El comitè de direcció aposta per redefinir l'estratègia de marca i ens confia el canvi. Així vam començar amb un estudi exhaustiu de l'empresa i es defineix un briefing en el qual es defineixen les línies d'actuació.

 

La imatge ha de reflectir l'activitat principal, les espècies, però al seu torn ha de ser polivalent i poder funcionar per a la resta de línies de negoci.

imagenimagenimagenimagenimagenimagenimagenimagenimagen